Sporto šventė Beržų progimnazijoje

"Šok į Tėvų klumpes". 7a Cido arenoje

Sveikiname

Klasės valandėlė apie tai, kas yra šeima, kokius žino šeimų modelius, kodėl svarbu suprasti berniukus ir mergaites 7a ir 7b

Akvilė keliauja svajonės link...vedė dar vieną pamoką 3a klasei.

Žaidimas "Atspėk daiktą"

Komandinis žaidimas "Pastatyk bokštą", buvo sunku.

Septintokai paruošė klasės valandėlę: į 39 salą, su pikniku, žaidimais, palinkėjimais ir šokiais. Ačiū už gimtadienio staigmeną.

7a komanda protų mūšyje, kurį veda mūsų klasiokė Akvilė, jis skirtas Vasario 16-tai paminėti

7a ir 5b tėvų ir vaikų susitikimai, protų mūšio žaidimai

Sveikinimai matematikams

Bibliotekos vedėja sudomino septintokus interaktyviomis knygomis, žurnalais ir skaitomiausiomis septintokų knygomis

„Auksinių minučių“ savanorių praktiniai gaivinimo mokymai

7a klasės valandėlė Centriniame Panevėžio pašte

7a Tolerancijos dienai paminėti - Pankai

Kelionės iš Airijos įspūdžiai. Skambant muzikai - nupiešė vieni kitiems rėmelius, kuriuose rašė kaip praleido rudens atostogas.

7a kūrybiniai darbai Žmogaus saugos pamokoje

7a dalyvavo Konstitucijos dienos paminėjime

7a Akvilė ir Neda vedė mokytojams ir mokiniams vokiečių viktoriną

7a vaikų, tėvelių, auklėtojų ir klasės auklėtojos susitikimas

Pagal išsitrauktą daiktą pristatyti save.

Kaip smagu, kad vėl yra klasės valandėlės: pasivaišinome, parašėme, kokia mūsų dienotvarkė, padiskutavome, ką darome taip arba ne taip.

Smagu visiems kartu šventinėje eisenoje.

Į miesto šventę

5b ir 7a vaikai susipažįsta, bendra klasės valandėlė

Štai kuo užsiimame, kai nėra fizikos pamokos.

Rugsėjo 1-oji

6a tėvų ir vaikų susitikimas. Aptarėme I pusmečio rezultatus, sužinojome, kas mums patinka, kas ne; diskutavome, kaip rasti daugiau laiko pabūti kartu vaikams su tėvais; mokėmės kitaip paklausti - kaip sekėsi?Žaidėme sugedusį telefoną ir šokome, juk Sveikatiados Mankštiada. Refleksija - aš sužinojau...