Laisvės kovoms skirta integruota istorijos, geografijos ir ugdymo karjeros pamoka Anykščiuose.

Geografinė iškyla kabinete su 6b, aptarėme kas įdomiausio buvo per geografijos pamokas.

Nuostabi ir labai įdomi Amando vesta pamoka apie Euroviziją

8a suintrigavome - spalviname Europos ir Azijos šalių vėliavas. Priklijuojame prie žemėlapio - pasitikriname taip žinias. Atliekame grupėse įdomias kūrybines užduotis apie Europą. Pabaigai žaidimas - kas daugiau žino vėliavų.

Šeštokai pristatinėjo savo kelionių knygas. Kartu su bibliotekos vedėja Alma išklausėme, aptarinėjome.

Nuostabi Akvilės vesta pamoka apie Pietų Amerikos kavą ir bananus

Kai lietus keičia planus išeiti į kiemą. Viską galima susieti su geografija. Aštuntokai poromis: vienas pasakojo, kitas piešė, iliustravo piešinius. Po to sudėliojo geografinio vaizdo dėlionę, aprašė ir bandė atspėti, kokioje pasaulio vietoje toks vaizdas.

Pažymėję, kur keliavome, kuriame savo kelionių knygas.

Integruota pamoka su skaitymu, keliavimu, knygų kūrimu. Pažymime, kur keliavome, kuriame savo kelionių knygą.

6b tyrinėjo savo kuprinėse esančius daiktus. Nustebome iš kiek daug šalių jie turi daiktų.

Mokėmės apie obelis. Obuolius ir jų dalis, geriausiai tai patyrinėjome juos valgydami

Mokėmės bulvės istoriją; apžiūrinėjome bulvę, pasodinome ir lauksime derliaus, valgykla mums iškepė bulvinių blynų...na kas gali būt geriau, nei penktadienio tokia pirma pamoka?

Susimąstėme su 6a iš kokių šalių atkeliauja prekės į mokyklos bufetą. Suradome 15 produktų, išsiaiškinome kilmės šalį, aptarėme jų naudą ir pasižymėjome žemėlapyje šalis. Kaskart norisi sugalvoti vis ką naujo, kad mokymasis būtų įdomus ir naudingas.

Šeštokai diskutavo, kodėl žmonės dirba, kokių žino profesijų, išskyrė pliusus, minusus, svajojo, ką jie norėtų dirbti

Akvilė 7a vedė pamoką apie Šiaurės Amerikos indėnus

6a geografijos pamoka lauka: Žagienio upelio tyrimas

Puikus būdas kartojantis gamtinius objektus, 7b patiko.

6- okai pristatinėja etnografinius regionus

Penktokai grupelėse pasakoja apie savo augintinius.

Netradicinė pamoka - mokinys-mokytojas apie šalies simbolius. Patys kūrė savo vėliavas.

6a mokėsi apie Lietuvos etnografinius regionus. Apie Aukštaitiją teko naudojantis interaktyviu Etno kilimu.

Šeštokės kūrybinis darbas - dirbtinės salos

7a kuria Australijos vizitinę kortelę

Aušrinės paruošta pamoka apie Italija, pasikartojimas standartizuotiems testams. Kamilių paruoštas pasitikrinimo testas.

5b mokosi teisingai valyti dantis

8a Kamilė pabuvo geografijos mokytoja, sugalvojo ir vedė pamoką apie Lenkiją

Šeštokai inscenizavo gamtines zonas

Su penktokais per gamtos pamoką kartu pusryčiavome ir diskutavome apie sveiką mitybą.Smagu pusryčiauti kartu.

Geografija intensyviai, įdomiai, komandose.

Smagu per gamtos pamoką eksperimentuoti, tinka iš namų atsineštos priemonės.

Turėdami elementarias priemones, stengiamės mokytis eksperimentuodami.

Norite žaisti stalo žaidimus - gamtos ir žmogaus pratybose yra, tereikia pasidaryti ir su draugais žinias pasitikrinti.

Geografijos mokomės žaisdami

Integruota 5-7 klasės mokiniams geografijos, istorijos, ugdymo karjerai, klasės valandėlės paskaita-diskusija, kurią pravedė Vaidilė Vareikaitė

Šeštokai eksperimentavo - kaip išsiveržia ugnikalnis.

5b mokiniai per gamtos pamoką pristatinėjo pasirinktą gyvūną.

6a kuria savo svajonių salas

Žemynus ir vandenynus mokytis smagu ir su dėlionėmis

Penktokai pakeitę aplinką pasakoja apie savo gyvūnus

8a mokosi bendradarbiaudami

6a išbandė kartografo duoną, braižė geografijos kabineto planą

6b "dirbo" kartografais ir piešė geografijos kabineto planą

Gamtos pamoka pilna netikėtumų, tyrinėjimų, ragavimų....

5b per gamtos pamoką mokėsi apie medžiagas, jų savybes, būsenas, panaudojimą "gyvai"

Šeštokų mankšta "Šiaurė - pašokt, pietūs - pritupt"

5b per gamtos pamoką mokėsi: dirbti komandoje, bendradarbiauti, statyti tiltus, daryti išvadas.

6a mokėsi "Geografija aplink mus", puikiai tiko "pastudijuoti" ką ir iš kur mes valgome.

Tyrinėti per geografija galima ir neišėjus iš kabineto.

Integruota istorijos ir geografijos pamoka netradicinėje aplinkoje - Anykščių rajone. Lajų takas, Puntukas, Mikieriai, bunkeriai...

Atvira geografijos pamoka netradicinėje erdvėje 8b kl. "Japonų tradicijos"

6a gamtos pamoka apie miško žinduolius bibliotekoje